Reconciliation
Home ] Up ] HIV/AIDS ] [ Reconciliation ]

Home Up

 

Die TRC het baie gedoen om die pyn van ons politieke geskiedenis to verlos. Mense het die geleentheid gekry om to se wat het met hulle gebeur. Ons het met fier mense gepraat on hul stories te hoor. sanny23.gif (12398 bytes)

|Mrs Mhlongo|Mr Dlamini|Mr Ngcobo|Mr Zondi|