isiZulu
Home ] Up ] [ isiZulu ] Afrikaans ]

Home Up HIV/AIDS Ukubuyisana


Wamukelekile kwiSite ehlose ukusiza isizwe. Iwebsite yethu isikhombisa ub uhlungu esibhekene nabo eSouth africa. Siqalise ukucwaningo lwezimpendulo ngokubheka emphakathini omncane wase Mpophnomeni.

Sifuna ukusebenzisana nawe ukususa izinhlungu zakudala, siphinde sinikeze abantu abathinteka ithuba lokuzikhulumela ngokwabo.
Sifuna ukusebenzisana nawe ezinhlungwini zamanje, ukwandwa kwe ngculazi lokhu okusabisa umphakathi wethu. Imibono yakho ibalulekile, siyacela ukuba usebenzise ikhasi lethu okuxoxa ukuveza imibono yakho.