Dolphins - The Oracles of the SeaAbout the Authors
Search this site

Dolphins: The Oracles of the Sea

Dolfijnen hebben op de mens altijd een betoverende indruk gemaakt. Sinds de mens de oceanen overstak, zijn de dolfijnen onderwerp geweest voor kunst, literatuur en mythen.
Zij behoren tot de intelligentste dieren op aarde, sommige soorten hebben dezelfde verhouding in gewicht van hersenen ten opzichte van het lichaamsgewicht als de mens.
Dolfijnen zijn zoogdieren, die zich hebben ontwikkeld uit landdieren, tientallen miljoenen jaren geleden. Zij staan bekend als dieren die in kuddes veel gezelligheid aan elkaar beleven. Deze web-site is ontworpen als een interactieve en educatieve introductie om deze majestueuze wezens te leren kennen.

Evolution, Taxonomy, and Species Page

Evolutie, Taxonomie, en Soorten

Dit deel van de web-site bevat gedetailleerde informatie over de evolutionaire geschiedenis van de dolfijnen, de verdeling in diverse soorten en de individuele karakteristieken van elke soort.
De verschillen en de specifieke facetten tussen de soorten worden besproken, compleet met foto’s en kaarten.
Dolfijnen uit oceanen, rivieren en kleine tandwalvissen komen aan bod met hun verschillen in classificaties.

Anatomy Page

Anatomie

Dit deel van de site bevat informatie over de anatomische kenmerken van dolfijnen, met uitleg over de speciale aanpassingen, waardoor dolfijnen en andere zeezoogdieren kunnen overleven.
Voorts wordt de voortstuwing van dolfijnen door het water behandeld.

Behaviour Page

Gedrag

Dit gedeelte behandelt de gedragskenmerken van dolfijnen, met accenten op hun hoge niveau van intelligentie en communicatie, waarbij ook de echolocatie aan de orde wordt gesteld. Bovendien wordt aandacht besteed aan de opvoeding bij dolfijnen en hoe zij in kudden leven.
Ook zijn er videobeelden en geluidopnamen van dolfijnen beschikbaar.

Human and Dolphin Relationship Page

De Relatie tussen Mensen en Dolfijnen

Verschillende aspecten over het contact tussen dolfijnen en mensen, ook in het verleden, worden in dit deel uitgelegd.
Er is informatie over de exploitatie van de dolfijnen door de mens en hoe de mens deze dieren bedreigt in hun bestaan, zowel vroeger als tegenwoordig.
Ook is aandacht voor groepen van mensen die zich inzetten voor het voortbestaan van de dolfijn, en wordt de vraag gesteld of je dolfijnen wel in gevangenschap mag houden.

© 1998 Thinkquest Team 17963 <17963@advanced.orgREMOTE>: Bradford Hovinen, Onno Faber, Vincent Goh
Modified: 29 August 1998, Created: 7 July 1998
Thinkquest 98 banner